Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

3.04. 2016r.  – tj. niedziela, o godz.14.30 na stawie- odbędzie się zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

 

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO TWP POGORZYCE

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego .
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 r. i za kadencję.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną za rok 2015 oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 rok.
9. Stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Dyskusja
11. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
12. Ustalenie składów liczbowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie regulaminu wyborczego .
13. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Wybory:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej .
16.Ogłoszenie wyników wyborów.
17.Przerwa .Pierwsze posiedzenie Zarządu oraz KR i ich uprawomocnienie się.
18.Wystąpienie Prezesa oraz Przewodniczącego KR.
19.Uchwalenie uchwał dotyczących działalności TWP.
20.Sprawy różne.
21.Zakończenie obrad.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.