Historia

                      Historia Towarzystwa Wędkarskiego Pogorzyce

Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce zwane w skrócie TWP powstało w roku 2002. Grupa 18-tu zapaleńców wędkarstwa w składzie : Artur Hudzik, Krzysztof Latko, Jakub Ściślewski, Sławomir Kieres, Stanisław Król, Janusz Celarek, Grzegorz Lipnicki, Zbigniew Guguła, Bogdan Hodur, Tomasz Gancarczyk, Zenon Łowiec, Marian Rzepka, Mariusz Celarek, Dariusz Bolek, Piotr Nowak, Jan Jarczyk, Janusz Krupnik, Andrzej Krawczyk postanowiła wskrzesić dawny staw w Pogorzyckich Rzeczkach . Wybrano władze stowarzyszenia, a pierwszym prezesem został Marian Rzepka. W roku 2004 Urząd Miasta w Chrzanowie zapłacił za wykonanie dokumentacji technicznej ” Operat Wodno-Prawny” pozwalającej na odbudowę stawu. Niestety, brak funduszy uniemożliwił dalszą odbudowę stawu czego skutkiem było zawieszenie działalności. W dniu 15 lipca 2009 roku, nastąpiła reaktywacja działalności TWP. Przeprowadzono ponowne wybory władz TWP, a nowym Prezesem został Zbigniew Guguła. Wybrano również skarbnika Janusza Krupnika , którego zadaniem było pozyskanie funduszy na odbudowę stawu. Po wyborze nowych władz rozpoczęto odbudowę stawu. W 2010 roku, Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs pt. „Pomysł na Małopolskę”. Główną nagrodą była kwota w wysokości 10000 zł. Projekt, który został napisany przez skarbnika TWP Janusza Krupnika zajął I miejsce, a pozyskana wygrana przyspieszyła odbudowę stawu. Przez lata 2009-2011 trwały prace modernizacyjne takie jak: wycinka drzew wokół stawu, wszelkiego rodzaju prace ziemne polegające na przystosowaniu terenu na potrzeby stawu. Na wale ochronnym wybudowano „mnicha”, którego zadaniem jest kontrolowanie poziomu wody w zbiorniku. Na terenie wokół stawu zbudowano wiatę, która spełnia role magazynu oraz zaplecza dla TWP. Członkowie TWP przepracowali społecznie ok.700 godzin. Najwięcej godzin przy odbudowie zbiornika przepracowali: Piotr Nowak, Marian Rzepka oraz MariuszCelarek. Po zakończeniu wszystkich prac 16 lipca 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ośrodka wędkarsko -rekreacyjnego w Pogorzycach. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Chrzanowa- Ryszard Kosowski oraz Starosta Chrzanowski- Adam Potocki, którzy dokonali symbolicznego zarybienia stawu. Pierwsze oficjalne zarybianie odbyło się w sierpniu 2011 roku, wtedy to do stawu wpuszczono kilka gatunków ryb, min. 200 kg pstrąga, 50 kg karpia,amury,szczupaki,liny,okonie,karasie, płotki oraz leszcze. Podczas Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego TWP, które odbyło się 1 kwietnia 2012 roku,wybrano nowy zarząd na czele którego ponownie został wybrany Zbigniew Guguła. Jego zastępcą został Dariusz Bolek, a skarbnikiem Janusz Krupnik. Pozostali członkowie zarządu to : Marian Rzepka oraz Andrzej Krawczyk. Kolejna uroczystość to obchody 10-lecia powstania TWP-15.09.2012r. w której udział wzięli włodarze miasta oraz członkowie TWP wraz z rodzinami. 1 maja 2013 roku to data zorganizowania pierwszych zawodów wędkarskich dla członków TWP. I miejsce zdobył Wojciech Hodur, który odebrał główną nagrodę z rąk gościa honorowego Starosty Chrzanowskiego -Adama Potockiego. Od tego roku dzień 1 maja stał się corocznym dniem otwarcia sezonu wędkarskiego oraz zawodów wędkarskich. Zapoczątkowano również coroczną organizację Dnia Dziecka nad stawem oraz zawodów na zakończenie sezonu w dniu 11listopada. W 2013 roku Prezes Zbigniew Guguła oraz Janusz Krupnik skarbnik pełniący również funkcję radnego Rady Miejskiej w Chrzanowie podjęli działania mające na celu pozyskanie terenu poniżej istniejącego stawu i budowę następnych zbiorników wodnych. Pomysłem tym udało się zainteresować Starostę Chrzanowskiego , dzięki czemu Powiat zakupił działki pod przyszłą inwestycję i przekazał je w użyczenie TWP. Nazwa projektu autorstwa Starosty Pana Adama Potockiego to „ Malownicze Stawy Kaskadowe w Powiecie Chrzanowskim”. W styczniu 2014 r złożono wniosek aplikacyjny o fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , który został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski na kwotę 50 000 zł. Rozpoczęto również czasochłonną procedurę uzyskania potrzebnych pozwoleń na budowę nowych stawów. W marcu 2015 r. przystąpiono do realizacji projektu budowy stawów kaskadowych w Pogorzycach.

 

Dodaj komentarz