Regulamin połowu

                Regulamin Połowu Ryb na Stawie TWP na 2017 r.

1.Uprawnionymi do samodzielnego wędkowania są tylko członkowie TWP mający przy sobie aktualną kartę połowu ryb.
2.Zarząd może wydać zezwolenie na samodzielny połów ryb osobom, które nie są członkami TWP, wystawiając odpowiednie upoważnienie.
3.Uprawniony może odstąpić wędkę innej osobie, ale pod warunkiem przebywania na terenie ośrodka.
4.Na stawie „Górnym” wędkujemy tylko jedną wędką ( spinning, spławik lub grunt), natomiast na „Środkowym” i „Dolnym” jedną wędką( spinning) lub na dwie wędki (spławik i grunt).
5.Wędkowanie odbywa się od poniedziałku do niedzieli w czasie od świtu do zmierzchu, z soboty na niedziele dodatkowo od zmierzchu do świtu.
6.Zabrania się wędkowania na danym stawie przez 7 dni od zarybiania. Zarząd w drodze zarządzenia może zmienić ilość dni.
7.Członkowie TWP mogą wędkować na wkładkę innego członka tylko w soboty, niedziele i święta.
8.Do karty połowu należy wpisywać złowione wymiarowe ryby niezwłocznie po ich złowieniu i umieszczeniu w siatce lub je natychmiast wpuścić do stawu.
9.Zabrania się wymiany złowionych i wpisanych wymiarowych ryb.
10.Ustala się wymiar ochronny:karpia-35 cm, szczupaka- 50cm, pstrąga- 30cm, lina-25cm pozostałe zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
11.Limit połowów ustala się następująco: 6 pstrągów, 2 karpie i 4 ryby inne niż wymienione wcześniej na tydzień .Limit dzienny ustala się w ilości max.4 szt. Limity roczne ustalane są oddzielnie
12.Można przekazać złowioną rybę innemu członkowi TWP pod warunkiem, że ten wpiszę ją niezwłocznie do swojej karty połowów.
13.Zabrania się nadmiernego nęcenia ryb oraz stosowania zanęt o sztucznych barwnikach mogących powodować zanieczyszczenie wód.
14.Do kontroli uprawnieni są wszyscy członkowie TWP. Odmowa poddania się kontroli winna być natychmiast zgłoszona Prezesowi TWP.
15.Członkowie nie przestrzegający regulaminu połowu będą poddani karom zgodnie ze statutem TWP.

Dodaj komentarz